Logo

OXY'PHARM

Oxy'Pharm PDF katalog

NOCOSPRAY®

Koncepce přístroje Nocospray v kombinaci s dezinfekčním činidlem Nocolyse umožňuje dezinfekci prostor parami peroxidu vodíku a komplexu iontů stříbra. Rozptýlené částice aktivně ulpívají na povrchy, pronikají do spár a do všech těžko přístupných míst, obtížně dosažitelných v rámci manuálního čištění.

Povrchová dezinfekce pomocí tohoto konceptu prokazatelně poskytuje baktericidní, virucidní, sporicidní a fungicidní účinky. Nocospray byl úspěšně testován v certifikovaných laboratořích proti celé řadě mikroorganismů včetně chřipkových virů typu A.

Přístroj se vyznačuje výbornou mobilitou – celý přístroj dosahuje velmi příznivých rozměrů a váhy do 7 kg i s náplní dezinfekčního činidla. Je vhodný pro dezinfekci operačních sálů, jednotek intenzivní péče, nemocničních pokojů, laboratoří, interiérů sanitních vozů a všech dalších prostor vyžadující nejvyšší úroveň čistoty. Nepoškozuje elektroniku, nábytek ani jiné standardní povrchy.

Výhody přístroje Nocospray®

Nocospray

Technologie v procesu povrchové dezinfekce

Použití a délka dezinfekčního procesu

Ovládání přístroje Nocospray je velice jednoduché. Po vložení kartuše s desinfekčním činidlem se před spuštěním pouze nastaví požadovaný objem dezinfikovaných prostor (nastavení dle štítku použitého roztoku). K tomuto údaji se vztahuje doba rozptylu dezinfekčního činidla (viz následující tabulka).

Použití přístroje Nocospray

Objem prostor [m3] Spotřeba dezinfekčního činidla Nocolyse®[l] Doba rozptylu dezinfekčního činidla [hh:mm]
100 0,10 0:06
250 0,25 0:15
500 0,50 0:30
1000 1,00 1:00

Použití přístroje Nocomax®

Objem prostor [m3] Spotřeba dezinfekčního činidla Nocolyse®[l] Doba rozptylu dezinfekčního činidla [hh:mm]
500 0,50 0:05
1000 1,00 0:10
10000 10,00 1:40
20000 20,00 3:21

Délka procesu dezinfekce se skládá z fáze disperze a kontaktní fáze činidla. Pro jednorázovou pohotovostní dezinfekci necháváme činidlo působit v kontaktu s dezinfikovanými povrchy po dobu 2h (používáme Nocolyse One Shot), pro preventivní dezinfekci necháváme činidlo působit po dobu 30min (používáme Nocolyse, Nocodor, popřípadě další – doba působení dle štítku vybraného roztoku)

NOCOSPRAY®

Nocosp

NOCOMAX®

Nocosp

NOCOLYSE®

NOCODOR®

NOCOLYSE® ONE SHOT

NOCOBOX®

NOCOTEST®

Aplikace skrz příčku

Přídavná hadice