menu

Oblasti aplikace

Veterina

Veterina

Kontrola rizik kontaminace je ve veterinární oblasti hlavním problémem, protože zvířata mohou mít u člověka nebezpečná onemocnění s vysokým rizikem nákazy. Zvířata přenáší parazity, bakterie a viry. Zvířata jsou vystavena kontaminaci během chirurgického zákroku ve veterinární nemocnici, nebo během chovu.

Jako každý člověk, může i zvíře trpět infekcí získanou během operace. Podobně, pokud je zvíře nakaženo virem, může to ohrozit
zdraví všech ostatních zvířat v chovu.
Je proto nezbytné pravidelně dezinfikovat chovy domácích zvířat a chránit je před infekcí. 

Stomatologie

Stomatologie

Stomatologické ordinace představují, vzhledem k četným invazivním zákrokům v dutině ústní, prostředí velmi rizikové pro přenos nozokomiálních, ale i profesionálních infekcí. K přenosu může dojít rukama zdravotnických pracovníků nebo prostřednictvím nástrojů, pomůcek a předmětů. Nákazy se přenášejí i vzdušnou cestou, kapénkami a zejména infekčním aerosolem. Ve stomatologických ordinacích mohou vzniknout bakteriální NI včetně TBC a virové NI (chřipkové, herpetické a zejména hepatitické a HIV infekce).

Průmysl

Průmysl

Sanitací v potravinářství a farmacii rozumíme souhrn všech činností, které zabezpečují plnění hygienických a protiepidemických požadavků daných platnými právními a hygienickými předpisy. Sanitací znamená úklid, čištění, dezinfekci, dezinsekci. Zajišťuje mechanickou a mikrobiální čistotu prostředí, nástrojů a ploch, které přicházejí do styku s potravinami při jejich výrobě, zpracování, přepravě, skladování, prodeji apod. Sanitace je jedním z opatření, kterým se dosahuje a udržuje zdravotní nezávadnost a kvalita potravin. Aby sanitace byla účinným procesem, musí být dodrženy postupy a určité požadavky – úklid hrubých nečistot, mytí, dezinfekce + dezinsekce.

Dětské kolektivy

Dětské kolektivy

Po nástupu dítěte do kolektivního zařízení dochází k pravidelnému kontaktu s větší skupinou dětí, které například kašlou či mají rýmu a do kolektivu docházejí po nedostatečné rekonvalescenci. Nejen dítě samotné, ale i jeho nejbližší okolí se tak velmi rychle dostává do kolotoče častějších nebo i častých onemocnění.

Doprava

Doprava

Bakterie a viry nás denně ohrožují. Pro boj s nimi je velmi důležitý náš silný imunitní systém, hraje významnou úlohu, pokud se setkáme s bakterií nebo virem. Jestliže je naše imunita oslabená bakterie nebo viry najdou v našem těle vhodné podmínky pro další bujení.

Například když nastoupíte do letadla, vyzve vás palubní personál k tomu, abyste se připoutali. Jenže hygienici zjistili, že na přezce pásu číhají nebezpečné bakterie. Projde totiž rukama tisíců cestujících a na tento díl, který ovšem každý cestující několikrát během letu osahá, se velmi zřídka zaměří úklidový personál. O tom, že by měly být přezky snad čas od času vyměněny, ani nemluvě. Takových nástrah je v naše okolí nespočet.

Zdravotnictví

Zdravotnictví

Každý pacient, který je hospitalizován ve zdravotnickém zařízení nebo se tam podrobí zákroku, je ohrožen nozokomiální nákazou. Je to nákaza, která vznikla v příčinné souvislosti s pobytem pacientů v nemocničním prostředí, ať již v ambulantní nebo lůžkové části. Tato infekční komplikace postihuje každého desátého až dvacátého pacienta a zhoršuje průběh základního onemocnění, prodlužuje dobu hospitalizace a zvyšuje náklady na léčbu. Pro pacienta může mít navíc i fatální následky.

Velice důležitá je prevence, elegantní řešení je zařízení NOCOSPRAY – účinná automatická dezinfekce, bez rizika vzniku reziduí.