menu

OXYDOR®

Oxydor je deodorant pro odstranění organického i anorganického zápachu. Efektivní například proti pachu moči, cigaretového kouře, pachu zvířat a průmyslového zápachu.

Složeno z esenciální olejů. Přípravek určen pro aplikaci přístrojem Nocospray a Nocomax.

OXYDOR®

Technické informace